Informacje na temat przetwarzanych danych 

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Octopus Charter 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem podanych danych osobowych jest Octopus Charter z siedzibą Zabierzowie.
Skontaktować się z nami można:
• wysyłając e-mail na adres biuro@octopuscharter.pl
• wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.octopuscharter.pl
• dzwoniąc pod numer +48 507028708
• pisząc na adres naszej siedziby - Gazowa 11, 32-080 Zabierzów
 

W jakim celu moje dane są przetwarzane ?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonania umowy oraz na podstawie Twojej zgody: 
-w celu zawarcia i wykonania umowy czarteru,
-w celu dostarczenia informacji meldunkowych w liscie załogi organom państw w których realizowany jest czarter,
-w celu weryfikacji uprawnień do prowadzenia czarterowanych jachtów,
 

Kto może być odbiorcą moich danych?

Twoje dane osobowe jeśli dojdzie do zawarcia umowy mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. operatorom czarterowym, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności.  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy czarteru, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, tylko na potrzeby realizacji umowy czarteru.

Jak długo dane będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy czarteru lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. 

Jakie mam prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.


Jak moje dane są przetwarzane?

W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych, operacje dotyczące Twojej osoby będą podejmowane tam gdzie to możliwe, w sposób zautomatyzowany. W przypadku takich operacji, masz prawo do ich zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie.

Czy muszę podać dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy czarteru.

Ulubione Porównaj
Loading